**นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่......** ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (Native) จำนวน 2 อัตรา สนใจติดต่อห้องธุรการ 02-525-2170 ** ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Crossword Competition ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 เพื่อให้นักเรียนฝึกสมองด้านความจำ การวางแผน การคิดอย่างระบบ และเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ **รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวโครงการภาษาอังกฤษ(English Program) +++ วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา คลิ๊กที่นี่......**

 

ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

หลักสูตรสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

องค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

แผนที่โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

กำหนดการสอน

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

ผู้บริหารโรงเรียน

 • ดร.พรรพรรณ อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่จะทำให้โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเป็นโรงเรียน 2 ภาษา มีคุณภาพการจัดการศึกษา และสามารถนำโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล.
 • นางขนิษฐา พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ

  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร ENGLISH PRORAM ขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อมทุกด้านมีทางเลือกการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนเอง.
 • นางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
  รองผู้อำนวยการ

  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเปิดทำการสอนมีผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนจำนวน 9 คน.
 • 1
 • 2
 • 3

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 02-525-2170 anubannonthaburi@ gmail.com